Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατσαλίδου, Μήνα Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση της εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού στον υδροφορέα Ακρωτηρίου Κύπρου με επεξεργασμένα λύματα
    Περίληψη  PDF