Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χώρη, Μαγδαληνή Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συγκριτική μελέτη των μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών καθώς και της βροχόπτωσης στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας κατά την περίοδο 1980-2000 ανάμεσα σε πραγματικά και re - analysis δεδομένα της βάσης era - interim.
    Περίληψη  PDF