Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντούμα, Μαγδαληνή Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Πετρολογίας - Ορυκτολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη μεταλλοφορίας σουλφιδίων Fe - Ni - Cu στο δουνιτικό σώμα της περιοχής Στρατονίκης Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF