Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τριανταφύλλου, Μαλαματένια Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογική, χημική και ορυκτοχημική μελέτη των υπερβασικών πετρωμάτων της περιοχής Σκουμτσας Γρεβενών και η καταλληλότητα τους στην παραγωγή μπουφρίτη
    Περίληψη  PDF