Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργάκη, Μαρία Νεφέλη Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκπλυσιμότητα περιβαλλοντικά σημαντικών κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-μάργας του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας σε διαφορετικές συνθήκες pH. = Leachability of environmental important major and trace elements of fly ash-marl mixtures from the Lignite Center of W. Macedonia, Greece, in different pH conditions.
    Περίληψη  PDF