Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σακκά, Μαρία – Ζακλίν Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα επίπεδα PM 2.5 σε παγκόσμια κλίμακα = Climate change impact on future levels of PM 2.5 in global scale.
    Περίληψη  PDF