Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Συμεωνίδου, Μαρία Απόστολος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανασκόπηση των ιπποπόταμων της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Κύπρου = Revision of the Hippopotamus of Europe, Greece and Cyprus.
    Περίληψη  PDF