Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζιλίνη, Μαρία Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα