Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαραντοπούλου, Μαρία Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα