Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πορπόδη, Μαρία Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιώνστην εκπαίδευση και στη διδασκαλία των μαθηματικών.
    Περίληψη  PDF