Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλτίνη, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα