Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλιώρα, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εμπειρικές Σχέσεις Μεταξύ των Εστιακών Παραμέτρων Σεισμών του Ευρύτερου Ελληνικού Χώρου
    Περίληψη  PDF