Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαπουντζή, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωστατική μελέτη της κατακόρυφης κατανομής χημικών στοιχείων στο κοίτασμα των μαύρων πετρών της Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF