Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαραντοπούλου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Κατολισθητικά φαινόμενα σε υπολειμματικα εδάφη στην περιοχή της Άνω Σκοτείνας, Πιερία
    Περίληψη  PDF