Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαρηγιαννίδου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παράκτια στερεομεταφορά στις ΝΑ ακτές του κόλπου της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον αεροδιάδρομο
    Περίληψη  PDF