Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιβιλίκα, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πετρογραφική και ορυκτολογική μελέτη της μεταλλοφορίαςαντικατάστασης Pb-Zn-Au-Ag σε ανθρακικά πετρώματα στην Πιαβίτσα της ΒΑ Χαλκιδικής = Petrographic and mineralogical study of the carbonate replacement Pb-Zn-Au-Ag mineralization at Piavitsa, NE Chalkidi
    Περίληψη  PDF