Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βουδούρη, Μαρία-Όλγα Σοφοκλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη του καύσωνα του 2019 στα μεγάλα αστικά κέντρα του ευρωπαϊκού χώρου: εφαρμογή του σύγχρονου δείκτη καύσωνα EHF (Excess Heat Factor) = On the study of the heat wave of 2019 in European capital cities: Application of the updated heat wave index EHF (Excess Heat Factor).
    Περίληψη  PDF