Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βουδούρη, Μαρία-Όλγα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Θεσσαλονίκης., Ελλάδα