Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιοπλιάκη, Μαρία-Δέσποινα Στέργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερερεύνηση υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Εράτυρας, Νομού Κοζάνης )Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα) = Investigation of the hydrogeological conditions of the broader area os the Eratyra village, Kozano perfecture (Western Macedonia, Greece).
    Περίληψη  PDF