Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σύνοδη, Μαρία-Ιοκάστη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα