Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντώνα, Μαρία-Μαργαρίτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση της υφαλμύρισης του υπόγειο νερού στο παράκτιο τμήμα της Σωζόπολης στη Βόρεια Ελλάδα = Investigation of groundwater salinization in the coastal area of Sozopoli in Northern Greece
    Περίληψη  PDF