Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργάκη, Μαρία-Νεφέλη Ι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Ανατολικής Μακεδονίας με έμφαση στην Π. Ε. Δράμας. = The industrial minerals and racks of eastern Macedonia with emphasis on regional unity of Drama.
    Περίληψη  PDF