Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμανατίδου, Μαρία-Παρθένα Αμανάτιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές συνθήκες στην πεδινή περιοχή Χαλκηδόνας, Δυτικά του ποταμού Αξιού, Ν.Θεσσαλονίκης = Hydrogeological conditions in Chalkidona field area, West of Axios river, N.Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF