Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμανατίδου, Μαρία-Παρθένα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές συνθήκες στην πεδινή περιοχή Χαλκηδόνας, δυτικά του ποταμού Αξιού, Ν. Θεσσαλονίκης = Hydrogeological conditions in Chalkidona field area, west of Axios river, N. Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF