Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμανατίδου, Μαρίνα Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη κρανίου αιλουροειδούς από τη θέση Δαφνερό του κάτω πλειστόκαινου, Ελλάδα = Study oa a feline cranium from thw lower pleistocene locality of Dafnero, Greece.-
    Περίληψη  PDF