Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δανιηλίδης, Μιλτιάδης Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική και γεωφυσική ερευνά των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής Θέρμης = Hydrogeological and geophysical research of Thermi aquifers.
    Περίληψη  PDF