Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρήγας, Μιχάλης, Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στην υδρογεωλογική έρευνα της Δυτικής και Κεντρικής Μεσαοριας (Κύπρος) με επεξεργασίας γεωλεκτρικών δεδομένων.
    Περίληψη  PDF