Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαχιν-Παναγιωτίδης, Μωϋσής Ανελ-Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υπεργενετικά ορυκτά από την οξείδωση του Λαυρίου = Hypergene minerals from oxidation of the Lavrion mineralization.
    Περίληψη  PDF