Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βουτά, Ναυσικά Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας - ζεολιθικού τόφφου τύπου HEU (Κλινοπτιλόλιθος - Ευλανδίτης).
    Περίληψη  PDF