Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βοσνάκη, Νικολέττα Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλόνίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων στο τμήμα της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα από το Ρούπελ έως την λίμνη Κερκίνη
    Περίληψη  PDF