Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βάβλας, Νικόλαος Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Η σεισμική ακολουθία της Λέσβου 2017: μελέτη σεισμικότητας, σεισμικής επικινδυνότητας και προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης = The 2017 Lesvos earthquake sequence: strong ground motion simulation, seismicity and seismic hazard assessment.
    Περίληψη  PDF