Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βούτσης, Νικόλαος Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών με την χρήση G.I.S. = Promoting Grevena's wider area geo-environment using G.I.S.
    Περίληψη  PDF