Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλειάδης, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη των βοοειδών της Ανωμειοκαινικής απολιθωματοφόρων θέσης θηλαστικών της Πλατανιάς Παρανεστία Δράμας. = Study of the Bovidae of the Upper Miocene vertebrate locality of Platania, Drama (Greece).
    Περίληψη  PDF