Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σακκούλας, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των τάσεων των χρονοσειρών της θερμοκρασίας γυμνού και χλοερού εδάφους στο μετεωρολογικό σταθμό του Α. Π. Θ.
    Περίληψη  PDF