Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκαλέτσα, Ξανθή, Αριστοέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα