Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμαράντου, Ουρανία Θουκυδίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στην έρευνα του μηχανισμού λειτουργίας των πηγών "Γιάννες" Κιλκίς με χρήση γεωφυσικών μεθόδων = Contribution to the investigation of the working mechanism of “Giannes” springs in Kilkis, by the use of geophysical methods.
    Περίληψη  PDF