Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τουμανίδου, Ουρανία Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Προκαταρτική μελέτη του πορφυριτικού συστήματος στο Γερακαριό Κιλκίς = Preliminary study of the porphyry system in Gerakario of Kilkis
    Περίληψη  PDF