Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατσιά, Ουρανία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων: εφαρμογή σε κώδικα με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB
    Περίληψη  PDF