Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βενετσάνου, Παναγιώτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά με τη χρήση κλιματικών μοντέλων και μοντέλων ροής: Εφαρμογή στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού
    Περίληψη  PDF