Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιριγώτης, Παναγιώτης Α, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα