Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παναγιώτου, Παναγιώτης Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διαχρονική ανάλυση Οικονομικών Δικτύων και Δικτύων Εμπορίου=Temporal analysis of Financial and Trade Networks
    Περίληψη  PDF