Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δάρδας, Παντελεήμων Νικολαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η ευρωπαίκή πολιτική στις ορυκυές ορλωτε ύλες και τα "κρίσιμα" μέταλλα ή μέταλλα υψηλής τεχνολογίας = European policy on mineral eaw meterials and the 'critical" or technology metals.
    Περίληψη  PDF