Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασία, Παπαϊωάννου Ορ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μορφολειτουργική ανάλυση και παλαιοοικολογία της αντιλόπης Tragoportax από την ανωμειοκαινική θέση Βαθύλακκος – 4, της κοιλάδας του Αξιού = Morphofunctional analysis and paleoecology of the Tragoportax antelope from the Anomieocene site Vathilakkos - 4 of the valley of Axios.
    Περίληψη  PDF