Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξανθοπούλου, Παρασκευή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ευστάθεια γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου συναρτήσει γεωλογικών παραμέτρων
    Περίληψη  PDF