Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάνη, Παρασκευή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Ελλάδα