Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γερολυμάτου, Παρασκευή-Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στη μελέτη της στατιστικής πρόγνωσης της ποιότητας αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF