Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντώντη, Παρασκευή-Ελπίδα Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Επισκόπηση των τεχνικών απο το στάδιο ης αναζήτησης μέχρι το στάδιο της παραγωγής υδρογονανθράκων
    Περίληψη  PDF