Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παραδεισοπούλου, Παρθένα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα