Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσίφη, Παυλίνα-Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα