Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητρακάκης, Παύλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης = Study of aerosols PM10 in the region of Thessaloniki
    Περίληψη  PDF